Liên hệ

Xin chào!

Tôi là Nguyễn Tấn Thuận, là Trưởng Phòng kinh Doanh của Manulife Việt Nam. Là một người dã gắn bó 7 năm với Manulife VN và tôi đã đạt được nhiều danh hiệu danh giá trong ngành Bảo Hiểm dựa vào việc thiết lập Kế Hoạch Tài Chính cho các Gia Đình Việt Nam như:

  • Thành viên của Hiệp Hội Bảo Hiểm Quốc Tế: MDRT – Bàn Tròn Triệu Phú Đô La
  • Tư Vấn Viên Tài Chính hạng Kim Cương
  • Chứng nhân Chất Lượng Quốc Tế: AQI
  • Nhà Kiến Tạo Đội Ngũ Ưu Tú: MBA

Tôi đã giúp cho hàng răm khách hàng có những Kế Hoạch Tài Chính ưu việt nhất. Mỗi khách hàng có những nhu cầu, điều kiện khác nhau và việc của tôi làm sao thiết lập được những Kế Hoạch Tài Chính phù hợp nhất vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của khách hàng.

Với tiêu chí Khách Hàng Là Trọng Tâm và quan điểm của tôi là giúp khách hàng “Bảo vệ được tài sản của gia đình và từng bước Gia Tăng tài sản một cách thụ động”.

Tôi tin rằng, với những kiến thức tôi được học hỏi và trao dồi về ngành nghể Bảo Hiểm và các Quỹ Đầu Tư ủy thác, tôi sẽ giúp Quý Khách Hàng thiết lập Kế Hoạch Tài Chính phù hợp với điều kiện và mong muốn của gia đình mình.

Trân trọng

Nguyễn Tấn Thuận

Di động: 0902 044 611 – 098 35 36 188

Email:

thuan_F6019@manulife.com.vn

Baovetaichinh.vn@gmail.com